GRIEPPRIK WERKT NIET

DUS WAAROM ZOUDEN VERPLEEGSTERS, BEJAARDEN OF KINDEREN (!) DE PRIK WILLEN?

Bron: Stichting Vaccinvrij 15 november 2018

‘De drang van velen om mensen in voor- en tegenstanders in te delen, doet geen recht aan de discussie over het wetenschappelijk bewezen nut van de griepprik. Deze discussie wordt helaas opnieuw gedomineerd door niet ter zake kundige politici, artsen met belangenverstrengeling en een falend overheidsbeleid.’

Dick Bijl op 22-10-2018 in het Reformatorisch Dagblad

ARTS, EPIDEMIOLOOG, HOOFDREDACTEUR EN PRESIDENT
Dick Bijl (1956) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren als arts-assistent inwendige geneeskunde te hebben gewerkt, deed hij zijn huisartsenopleiding in 1988. Daarna werkte hij in het Nederlands Astmacentrum Davos, Zwitserland. Na terugkeer in Nederland werkte hij als huisarts en deed hij mee aan wetenschappelijk onderzoek. In 1995 deed hij een opleiding voor epidemioloog met speciale interesse in farmaco-epidemiologie en clinical trials. In 1995 werd hij redacteur van het Geneesmiddelenbulletin en in 2005 werd hij er hoofdredacteur: Deze functie vervulde hij tot juli 2017. In 2016 werd hij gekozen tot president van de International Society of Drug Bulletins (ISDB).

Als Dick Bijl iets zegt, dan is het niet ‘zomaar iemand die iets roept’. En zijn uitspraken steken schril af met de ongefundeerde uitlatingen van de opiniemakers die de media op dit moment domineren. De griepprik is een triest voorbeeld van falen overstemd door ‘succesvolle’ marketingboodschappen.

GEEN BEWIJS VOOR WERKZAAMHEID AANGETOOND
‘Het is zinloos dat de overheid de jaarlijkse griepprik faciliteert en zelfs vergoedt’, vindt Dick Bijl.
‘In 2011 schreef ik dat er geen wetenschappelijk bewijs was voor werkzaamheid van de jaarlijkse griepprik. Ook in de media verkondigde ik dit. Vrij snel daarna werd ik neergezet als iemand die tegen de griepprik is.
Ik deed mijn uitspraak echter op basis van het sterkste wetenschappelijke bewijs, de gouden standaard van het klinisch medicijnenonderzoek, namelijk het gerandomiseerde onderzoek. In de toen beschikbare onderzoeken werd geen bewijs voor werkzaamheid aangetoond. De onderzoeken waarop ik mij baseerde, waren afkomstig uit de bibliotheek van de Cochrane Collaboration, het best beschikbare wetenschappelijke bewijs, met prof. Jefferson uit Rome als belangrijkste onderzoeker. De meest recente bijgewerkte versies laten vrijwel geen wezenlijk andere conclusies toe.’

DE PRIK WERKT NIET, MAAR HEEFT WEL BIJWERKINGEN!
Strikt genomen bestaat een ‘bij’werking natuurlijk niet. Alles is werking. Je spuit wat in en dat heeft een effect; helaas vaak niet het effect waar we op hopen. De griepprik doet niet wat hij zou moeten doen, namelijk de griep voorkomen – nogmaals: er is geen bewijs voor de effectiviteit aangetoond – maar hij doet wel wat. Met een beetje pech veroorzaken de ingespoten virussen juist de griep! De ‘bij’werkingen worden omschreven als: ‘griepachtige’ symptomen.
‘Zeer vaak, vaak, en soms’ voorkomende bijwerkingen volgens de bijsluiters van griepvaccins zijn: Hoofdpijn – zweten – koorts – malaise – rillen – moeheid – diarree – misselijkheid – buikpijn – braken, en last but not least: griepachtige symptomen.3 Hoe gek wilt u het hebben?

JAARLIJKSE KOSTEN GRIEPPRIK
De kosten van de ‘gratis’ griepprik zijn niet mis. ‘Ieder jaar roepen wij in Nederland 2,2 miljoen mensen op (zoals chronisch zieken en ouderen) voor een inenting. Dat kost jaarlijks 60 miljoen euro.’
Dick Bijl: ‘Het is zinloos dat de overheid deze griepprik faciliteert en zelfs vergoedt. De overheid wist in 2011 echter geen raad met deze conclusie. VVD-minister Schippers spande zelfs een proces aan tegen een verklaard tegenstander, huisarts Van der Linde.
De kern van de huidige vaccinatieproblemen is evenwel terug te voeren op de overheidsadviseurs die zich op basis van ondeugdelijk bewijs ertoe lieten verleiden de indicaties voor de griepprik steeds verder te verruimen. Ik noem Knottnerus, oud-voorzitter van de Gezondheidsraad, die zich baseerde op door hem zelf uitgevoerd onderzoek, de Rotterdamse dierenarts Osterhaus, die een eigen vaccinbedrijf runde, de Groningse viroloog Wilschut, die zich liet financieren door de industrie, en de Amersfoortse huisarts Van Essen, die lid is van de door de farmaceutische industrie gesponsorde European Scientific Working group on Influenza (ESWI). Bij belangenverstrengeling geven artsen altijd conclusies die in het belang zijn van hun sponsor. Ze dienen zelden het belang van de wetenschap en al helemaal niet dat van de bevolking.’
Waarom wordt er niet naar hem geluisterd?

Wilt u het complete verhaal lezen download de PDF versie.

Over de auteurs:
Ellen Vader verzamelt en verspreidt aan vaccins gerelateerde informatie, en maakt deel uit van het kernteam van vaccinvrij
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek: ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.


PDF downloadenDownload PDF informatie: griepprik_werkt_niet.pdf

Meer nieuws lezen? Zie de voorgaande artikelen