Wat is Biofotonen Coherentie Therapie?

Biofotonen zijn kleine lichtstraaltjes die zich in alle levende cellen bevinden. Zij hebben een golflengte van 200 - 800 nanometer en kunnen gemeten worden met de Chiren.

Coherentie betekent letterlijk: samenhang. We spreken van cellen die coherent zijn, als ze samenhangend licht opnemen en uitzenden.

Therapie een behandeling met de intentie een gezondheidsprobleem op te lossen. Voegen we deze begrippen samen, dan lezen we; een mogelijkheid om door middel van licht zodanig invloed te hebben op cellen dat eventuele verstoringen verholpen worden.

Biolithe Biophoten Coherentie Therapie Dit kan met de Chiren, zonder belastende (bloed- of andere) onderzoeken, maar door metingen op de meridiaan punten op handen en voeten, volgens de Voll-methode. Het lichaam geeft aan waar verstoringen zitten. Deze kunnen vele oorzaken hebben; vaccinaties, foute voeding, (junkfood), E-nummers, elektromagnetische straling, medicijnen, virussen, bacteriën, chemische stoffen, elektro-spin-inversie enz. Hierdoor ontstaan fysieke en lichamelijke klachten.

Deze therapie is uniek en volkomen anders dan alle andere therapieën. In feite spreken we over reguliere geneeskunde, over alternatieve geneeskunde EN Biofotonen therapie.

Bij deze therapie zullen we nooit symptomen bestrijden, maar naar de oorsprong van de klachten zoeken, deze behandelen, waardoor de klachten zullen verdwijnen. Cellen bevatten een geheugen, waardoor ze weten hoe de situatie voor het ontstaan van de klachten was. Als het licht in de cellen (de Biofotonen) is gemeten en aangepast of hersteld, zullen oude kwalen verdwijnen en nieuwe geen of minder kans krijgen om toe te slaan. Dit klinkt bijzonder en dat is het ook. Uit ervaring is gebleken dat bij veel mensen zich bijzondere veranderingen voordoen. Ook weten we; dat leeftijd er niet toe doet, het lichaam kan tot op hoge leeftijd veranderen. Zo kan zo goed als iedereen de therapie ondergaan.

Kort samengevat; de therapeut vindt via de meridianen verstoringen in de cellen, die door middel het meten van Biofotonen zichtbaar wordt, verbeterd die, waarna het aan het lichaam is, om de verbeteringen te accepteren.

Gezondheid komt niet uit een doosje, van een pilletje of drankje uit de fabriek. Gezondheid komt via het eigen lichaam, mits het goed gevoed wordt, als het in een zuivere omgeving mag leven, als het de stress van de dag van vandaag aan kan. En heeft het daar even moeite mee, dan kan Biolithe u helpen om u weer prettig en gezond te voelen.

meridianen biolithe therapie Zie het als volgt: het lichaam is het huis waarin wij wonen. Een huis vraagt om onderhoud, het moet beschermd worden tegen invloeden van buitenaf. Doen we dat niet, dan krijgen we met verval te maken. Wij als therapeuten kunnen het huis van de eigenaar niet verbouwen of herstellen. Wij kunnen alleen maar de stenen aandragen, in de hoop dat de eigenaar die goed zal gebruiken. Wij zorgen, luisteren en steunen met de middelen die wij hebben, tot het huis weer sterk, mooi en prettig bewoonbaar is. 

Deze therapie is zeer succesvol gebleken. Op de resultaten wordt echter geen garantie gegeven. Deze zijn immers afhankelijk van de reactie van het eigen lichaam. Behandeling geschiedt op eigen risico, bestaande medicatie mag uitsluitend in overleg met de desbetreffende huisarts of specialist worden aangepast of beëindigd.
Behandeling Biolithe