De behandeling

We vragen u voor het eerste consult een intakeformulier in te vullen. Dit om een beeld te krijgen van uw klachten, medische voorgeschiedenis, omgevingsfactoren e.d.

Bij het eerste consult signaleren en behandelen we eventuele energetische barrières zoals littekens, whiplash. We doen een volledige meting om uw verstoringen in kaart te kunnen brengen. Naar prioriteit zullen we deze verstoringen (indien mogelijk) verhelpen.

Uitgangspunt is drie consulten kort na elkaar. Bij het plannen van de eerste afspraak worden meteen twee extra afspraken gepland. Deze zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot 48 uur van te voren worden afgezegd.

Het eerste consult duurt ca 1,5 tot 2 uur.
Vervolgbehandelingen duren ca 1 tot 1,5 uur.

Tarieven per consult

Ontstoren van kinderen 1-4 jaar
€ 40,00

Kinderen tot 10 jaar
€ 60,00

Vanaf 10 jaar / volwassenen
Eerste consult € 90,00
Vervolgconsult € 70,00

Behandeling gericht op ziekte van Lyme
€ 150,00

Dyslexiebehandeling:
Per serie van 10 behandelingen € 350,00

U wordt verzocht de factuur contant te voldoen.
Betaling per pin is mogelijk.

Opmerking:
Het maken van afspraken is niet vrijblijvend. Afspraak is afspraak! Voor niet tijdig geannuleerde afspraken, die bij verhindering tenminste 48 uur (werkdagen) van te voren schriftelijk afgezegd moeten worden, ontvangt u van ons een factuur.

De kosten worden niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Fotonen behandeling is NIET mogelijk:

  • Mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan en medicijnen nemen die afstoting tegen moeten gaan
  • Mensen met shunts, deze zetten de bloedbaan aan elkaar
  • Mensen met kunstmatige bloedvaten
  • Mensen waarbij een varkenshartklep is ingebracht

Pacemakers, kunstheupen, kunsthartkleppen, stents, implantaten en metalen onderdelen geven geen problemen. Het is raadzaam aan te geven of u ‘vreemd’ materiaal in uw lichaam heeft.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.